Sunny Jansen

Slot Loevestein, Waterlinie Erfgoed Reeks

(2010)

Korte inhoud
Trots en ongenaakbaar waakt Slot Loevestein over het Munnikenland en de rivieren. Het Munnikenland is de huidige naam voor het meest westelijke puntje van de Bommelerwaard. Hier komen de Waal en de afgedamde Maas samen en gaan verder als de Merwede. Slot Loevestein is meer dan een middeleeuws kasteel met spannende ridderverhalen. In de 17e eeuw was het een kille gevangenis, waar politieke dissidenten en religieus andersdenkenden werden opgesloten. Maar het was ook een levendig soldatendorp, een stoere vesting in de Hollandse Waterlinie. Slot Loevestein is een schatkamer vol verhalen over ridders, gevangenen, soldaten en heel gewone mensen die woonden en werkten binnen de stevige vestingmuren.

Fragment
Als Hollands kasteel viel Slot Loevestein onder het gezag van de Spaanse koning. In 1570 gaf Willem van Oranje de Bossche ossenkoopman en geus Herman de Ruyter de opdracht om Loevestein en de steden Woudrichem en Gorinchem in te nemen. Met deze drie plaatsen in handen zouden de opstandelingen de belangrijke handelsroutes over de rivieren Waal, Maas en Merwede beheersen. Herman de Ruyter wist het kasteel met een list te veroveren. Op 9 december meldde een groepje monniken zich aan de poort van Loevestein. Ze werden gastvrij binnengelaten, maar eenmaal binnen wierpen de monniken hun pijen af en overmeesterden de kleine kasteelbezetting. Kastelein Arnt de Jeude weigerde het kasteel over te geven en in een schermutseling werd hij gedood. De drosten van Woudrichem en Gorinchem ontdekten onraad op Loevestein omdat de poort van het kasteel gesloten bleef. Zij traden voortvarend op en sloten de rivieren af. De Spaanse kapitein Lorenzo Perea sloeg daarop het beleg op voor Loevestein. Schutters uit Gorinchem en Woudrichem sloten zich bij hem aan. De voorburcht werd al snel ingenomen en de geuzen verschansten zich in het kasteel. Willem van Oranje had hulptroepen beloofd, maar die bleven door slecht weer steken in de Bommelerwaard. De Ruyter en zijn mannen stonden er alleen voor. Op 19 december ging Perea tot de aanval over. Loevestein werd ingenomen en de geuzen die niet bij de strijd omkwamen, werden onthoofd of geradbraakt. Een in de 20e eeuw opgegraven helm en rapier zijn de stille getuigen van deze geuzenstrijd.

Recensies
‘Toegankelijk boek over de geschiedenis van Loevestein, geschreven door de huidige conservator.’ (NBD Biblion)

‘Mijn complimenten, wat een goed boek. To the point en toch zeer goed leesbaar.’ (Een lezer)

*This website is best viewed in Google Chrome*