Sunny Jansen

Rivierenland: Nederland van Aa tot Waal

‘Rivierenland: Nederland van Aa tot Waal’ ligt nu in de boekwinkel! Samen met fotograaf Martin van Lokven struinde ik anderhalf jaar lang de rivieren af op zoek naar verhalen.

Het Nederland zoals wij dat nu kennen, óns Nederland, is door onze voorouders gewonnen op de rivieren en de zee. Angst en strijd, profijt en schade, wonen en werken, natuur en ontspanning, waterveiligheid en economische belangen. Zomaar een greep uit de vele woorden die de essentie van onze relatie met de rivieren schetst. De rivier als vriend en de rivier als vijand. De alom aanwezige rivier. Een blauwe lijn die als een rode draad door de tijd stroomt, dwars door of juist parallel aan de Nederlandse geschiedenis.

Nederland Rivierenland toont de dynamiek van de Nederlandse rivieren. Rivieren zijn belangrijke economische aders, maar ook onmisbare ecosystemen. Waterveiligheid en milieukwaliteit staan al jarenlang boven aan de politieke agenda. De kracht van Nederland als Rivierenland zit in de combinatie van water, natuur, cultuurhistorie en menselijk handelen. Rivieren nemen in de geschiedenis en in de toekomst van  Nederland een bepalende plaats in.

In dit boek worden maatschappelijke ontwikkelingen en natuurlijke processen toegankelijk in beeld gebracht. De beleving van het landschap staat centraal. Er is ruim aandacht voor het groene aspect: geologie, landschapsgeschiedenis, biodiversiteit en natuurontwikkeling. Natuurlijk komt ook de rijke cultuurgeschiedenis aan bod, het zichtbare en het verdwenen verleden, boven én onder de grond. Boven alles staan de rivieren centraal, het leven met en de strijd tegen het water.

Het boek is verschenen bij Uitgeverij Balans en is hier te bestellen.

*This website is best viewed in Google Chrome*